Měření radonu za 2.500 vč. DPH a dopravy!


KONTAKT

RNDr. Radek Procházka, Ph.D.
geolog

Tel.: +420 723 124 605
E-mail: prochazka@geopro.cz
Měření radonu - www.geopro.cz
Měření radonu

Měření radonu

Radonu se nebojíme ! Měření radonu kvalitně, rychle, levně, flexibilně.

Měření radonu za 2400,- Kč, včetně DPH a dopravy !

Protokoly o stanovení radonového indexu vydáváme ve třech kopiích. Jedna slouží pro stavební úřad, jedna pro Vás, jedna obvykle pro projektanta.


Jak si objednat měření radonu?

Jednoduše zašlete objednávku na kontaktní email prochazka@geopro.cz, nebo objednejte
na tel. 723 124 605,
kontaktní osoba RNDr. Radek Procházka,
Pražská 799, Dobřichovice, 252 29.

měření radonu, přístroj   měření radonu, přístroj  


Kdy je potřeba měření radonu?

Měření radonu na stavebním pozemku je vyžadováno stavebním úřadem jako podklad pro vydání stavebního povolení pro každou obytnou stavbu. V případě stavby na tzv. ohlášení je nutno změřit radon před zahájením stavby a protokol doložit ke kolaudaci, resp. oznámení o užívání stavby.

Jak radon měříme?

Odběry vzorků půdního vzduchu, měření a vyhodnocení provádí odborník se zvláštním oprávněním Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB). Změření pozemku pro jednu budovu trvá přibližně 90 minut. U našeho systému se dozvíte radonový index ihned po skončení měření na pozemku.

měření radonu, přístroj   měření radonu, přístroj   měření radonu, přístroj  


Pro koho měříme ?

Našimi stálými zákazníky jsou projektanti, developeři a stavební firmy. Dále měříme pro soukromé stavebníky.

Co je radon a jak vzniká ?

Radon je jedním ze zdrojů přírodní radioaktivity. Náleží do uranové přeměnové řady. Tato přírodní radioaktivní řada začíná přeměnou uranu a pokračuje dále přes radium a radon až po stabilní olovo. Radon je plyn, který náleží do skupiny takzvaných vzácných plynů (spolu s heliem, neonem, kryptonem, argonem a xenonem). Zdrojem radonu je geologické podloží, zejména horniny s vysokým přirozeným obsahem uranu (např. různé typy žul). Radon jako plyn uniká z hornin a po podzemích puklinách stoupá směrem k zemskému povrchu. Množství radonu se zjišťuje měřením přirozené radioaktivity vzduchu v půdě v hloubce 80 cm pod povrchem.

Proč radon měřit ?

měření radonu, přístrojMěření radonu je vyžadováno dle platných zákonů, vyhlášek a norem u každé obytné stavby. Současné předpisy jsou postaveny na co možná největším možném snížení dávky radioaktivního záření kterému je obyvatelstvo vystaveno. Proto je omezováno i ozáření z přírodních zdrojů, z nichž nejvýznamnějším je právě radon v budovách. Radon vystupující z geologického podloží je vzácný plyn, který díky difuzi dokáže procházet i přes stavební konstrukce. Pokud nejsou provedena protiradonová opatření a izolace, radon se ve domě hromadí a jedinou cestou jak se ho zbavit je odvětrání. Narozdíl od starých domů a chalup jsou současné moderní domy neprodyšně uzavřené. Dnes máme obvykle trojitá těsnění v oknech a pokud stavba není vybavena automatickou vzduchotechnikou (rekuperace), je v zimním období větrání většinou omezeno na minimální míru (často ve snaze ušetřit za energie). Staré domy nebyly hermeticky uzavřené; obvykle se topilo kamny a bylo nutno vždy zajistit přívod vzduchu aby správně táhl komín a tím byla současně zajištěna i výměna vzduchu a odvětrání radonu z místnosti.

měření radonu, přístroj   měření radonu, přístroj  

Radon na území ČR

Množství radonu uvolněné z geologického podloží závisí na obsahu radia, potažmo uranu v podložní hornině. Dle vlastností hornin můžeme za použití geologické mapy v rámci České Republiky vymezit zóny více či méně rizikové z hlediska množství radonu vycházejícího ze země. Mezi území s nejmenším výskytem radonu patří například oblasti vápenců Českého a Moravského krasu, dále např. území české křídové pánve, což je rozsáhlá oblast omezená na severozápadě zhruba spojnicí mezi Děčínem a Mělníkem, na jihovýchodě přibližně linií mezi Jaroměří a Litomyšlí. Naopak vysoké hodnoty radonu jsou typické pro podloží tvořené žulami různého typu. Např. oblast Sedlčany - Votice - Milevsko, oblast Třebíč - Velké Meziříčí a dále např. určité části našich pohraničních hor.


© 2021 RadonRadon.cz • All rights reserved / Všechna práva vyhrazena
webSEO - tvorba www stránek
prochazka@geopro.cz
+420 723 124 605