Měření radonu

U pozemních staveb se specializujeme se na stanovení radonového indexu pozemku v kombinaci s hydrogeologickým průzkumem pro vsakování srážkových vod ze střechy do geologického prostředí. Tyto podklady jsou vyžadovány stavebními úřady jako povinné při povolovacím řízení všech obytných budov. Velmi rychle Vám zajistíme uvedené podklady, které dodáte na úřad pro povolení vašeho stavebního záměru.

GEOPRO.cz, s.r.o.

+420 723 124 605
prochazka@geopro.cz


Adresa KANCELÁŘE
Kaštanová 1752, Černošice 252 28

Sídlo, doručovací adresa:
GEOPRO.cz, s.r.o
Lesní 1079, Dobřichovice 252 29
IČ:09939261 DIČ:CZ09939261

Více informací na
www.GeoPRO.cz

V rámci hydrogeologického průzkumu pro likvidaci srážkových vod z budov ideově navrhneme optimální vsakovací objekt pro geologické podmínky specifické na daném pozemku tak, aby docházelo k bezproblémovému vsakování a zároveň optimalizaci finančních nákladů na výstavbu vsakovacícho zařízení. Propustnost zemin zjišťujeme sondáží přímo v terénu. Součástí je návrh velikosti vsaku a výpočet retenčního objemu systému likvidace srážkových vod.

Stanovení radonového indexu provádíme přímo v terénu pomocí odběrů půdního vzduchu. Na pozemních, které nejsou způsobilé k odběrům ze země, např. z důvodu zpevněné plochy či blízkosti skalního podloží, uplatňujeme stanovení radonového indexu pomocí gama-spektrometrie. Dále nabízíme měření radonu v interiérech hotových budov pomocí elektretových dozimetrů. Individuálně též různé typy geologických průzkumných prací a hydrogeologické posudky zejména pro nakládání s vodami podle zákona 254/2001 O vodách.


www.geopro.cz
Stanovení radonového indexu - měření radonu
Stanovení radonového indexu - měření radonu
Stanovení radonového indexu - měření radonu
Stanovení radonového indexu - měření radonu
Stanovení radonového indexu - měření radonu
Stanovení radonového indexu - měření radonu
Stanovení radonového indexu - měření radonu
Stanovení radonového indexu - měření radonu
Stanovení radonového indexu - měření radonu
Stanovení radonového indexu - měření radonu
Stanovení radonového indexu - měření radonu
Stanovení radonového indexu - měření radonu
Stanovení radonového indexu - měření radonu
Stanovení radonového indexu - měření radonu